banner

Lehetőségek egy jobb élethez-Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén

Projekt címe: Lehetőségek egy jobb élethez-Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén
Pályázati kód: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
                        (ERFA) EFOP-2.4.1-16-2017-00004

Projekt összköltsége: 193 096 722,-Ft
Projekt keretében megvalósuló tevékenység:

  • - Csillagház kialakítása az eperjeskei 382/1 helyrajzi számú ingatlan felújításával, átalakításával.
  • - Csillag Szolgáltató pont kialakítása az eperjeskei 12 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület rekonstrukciójával és bővítésével
  • - szociális bérlakás kialakítása az eperjeskei 10 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő épület rekonstrukciójával és bővítésével
  • - szociális bérlakás kialakítása az eperjeskei 162 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő épület rekonstrukciójával
  • - szociális bérlakások kialakítása eperjeskei 38 helyrajzi számú ingatlan rekonstrukciójával
  • - szociális bérlakások kialakítása eperjeskei 136/3 helyrajzi számú ingatlan rekonstrukciójával
  • - szociális bérlakások kialakítása eperjeskei 119 helyrajzi számú ingatlan rekonstrukciójával
  • - szociális bérlakások kialakítása eperjeskei 201/2 helyrajzi számú ingatlan rekonstrukciójával


Projektismertető
A projekt célja a szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási feltételek javításával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. A beruházás során 2 db közösségi ház és 6 db szociális bérlakás került kialakításra.
A jelenlét típusú szociális munka és higiénés szolgáltatások színtereként funkcionáló Csillag Szolgáltató Pont kialakítására az Eperfa utca 15 szám alatti ingatlan felújításával és bővítésével (közösségi terek kialakítása) került sor.
A település valamennyi lakossága számára elérhető közösségfejlesztési programoknak otthont adó Csillagház a Jármy –kúria részleges felújítását és kismértékű belső átalakítását (teakonyha, akadálymentes vizesblokk kialakítása) követően került átadásra.
A szociális bérlakások közül 4 db integrált környezetben, míg 2 db a település szegregátumának területén, azok külső-belső felújításával került kialakításra. Az otthonok melegéről vegyestüzelésű kazán gondoskodik. A lakások megfelelnek a modern kor energetikai követelményeinek.
A projekt keretében 24 fő 16-54 éves korú szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű célcsoporttag és családja elhelyezéséről szükséges Eperjeske Község Önkormányzatának gondoskodnia.
A lakásmobilizációval érintett családok egyéni fejlesztési tervben részesülnek, a beilleszkedésüket a településen párhuzamosan zajló „Lehetőségek egy jobb élethez-Eperjeske szegregátumának társadalmi felzárkóztatása és integrációja” elnevezésű projekt keretében megvalósuló szolgáltatások segítik.
Nagyon fontos, hogy a beköltözők jó gazda módjára használják az épületet, kötelesek azt karbantartani és megóvni.

A projekt megvalósítása hozzájárult a telepszerű lakókörnyezetben élők életkörülményeinek javításához, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítéséhez. A beköltözők a projekt által képessé válhatnak az egyéni és közösségi felelősségvállalásra.

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Lehetőségek egy jobb élethez-Eperjeske szegregátumának társadalmi felzárkóztatása és integrációja

EFOP-1.6.2-16-2017-00037

Projekt címe: Lehetőségek egy jobb élethez-Eperjeske szegregátumának társadalmi felzárkóztatása és integrációja
Pályázati kód: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) EFOP-1.6.2-16
Projekt összköltsége: 199 837 837,-Ft
Projekt keretében megvalósuló tevékenység:
társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok

Projektismertető

A projekt Eperjeske szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálta komplex támogató programokon keresztül. A program leghangsúlyosabb részét a jelenlét típusú szociális munka, a Csillag szolgáltató pont kialakítása és a megvalósított képzések adták.
A projektbe bevont 108 személy részére egyéni fejlesztési terv készült, akiket így folyamatosan, napi közvetlen kapcsolatban együttműködve mentorálták a szociális szakemberek. A Csillagpont a telepen élők részére biztosított szociális és közösségi szolgáltatásokat illetve higiénés centrumként is szolgál.
A célcsoport foglalkoztatásának elősegítése érdekében munkaerőpiaci és képzési iroda került kialakításra.  Szakmát adó OKJ-s kerti munkás (15 fő), parkgondozó (35 fő), mezőgazdasági munkás (15 fő), családellátó (15 fő) és betanított takarító (12 fő) képzések kerültek lebonyolításra.
Az önkormányzat és konzorciumi partnerei 20 fő szakembert foglalkoztatott: így a projektidőszakban szociális munkások mellett, közösségfejlesztőt, start asszisztenst, szakmai vezetőt és asszisztenst, mentálhigiénés szakembert, munkáltatói kapcsolattartót, munkaerőpiaci asszisztenst, foglalkoztatásszervezőt, IT mentort, jogi tanácsadót, egészségfejlesztési koordinátort, képzésszervezőt és tehetséggondozáshoz kapcsolódó szakmai munkatársakat alkalmaztak.
A kora gyermekkori fejlesztések érdekében mentálhigiénés szakember biztosítása és a MesÉd program valósult meg. A program helyi fenntarthatósága érdekében MesÉd facilitátor felkészítés is történt. A tehetséges tanulók részére egyéni és csoportos tehetséggondozás, esélynövelő program megvalósítására került sor. 34 fő gyermek hagyományőrző táborban vehetett részt. Szünidőkben, képzések és munkavégzés alatt a Csillagházban több alkalommal gyermekfelügyelet valósult meg azon gyermekes családok részére, akik más módon nem tudták biztosítani gyerekeik napközbeni felügyeletét.
A szülői szerepek erősítése érdekében Surf Safe biztonságos internethasználat klubfoglalkozás került megtartásra.
A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése érdekében szomszédsági beszélgetések, családi napok (3 db), közösségi akciók (7 db) és életvezetési workshopok kerültek megvalósításra.
A célcsoport szemléletformálása és egészségtudatosabb magatartása érdekében egészségnapok (6 db), sportnapok (3 db) kerültek lebonyolításra illetve 42 fő egészségügyi szűrésre való utaztatása is megtörtént.
A szakmai megvalósítók mentális és szakmai támogatása érdekében szupervízió, workshopok és fórumok kerültek megvalósításra.  Mind a szakmai team, mint a célcsoporttagok jó gyakorlat látogatáson vettek részt.
A munkáltatók számára megtartott érzékenyítő, sokszínűségi tréning segítette a felkészülést hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók fogadására vagy a velük kapcsolatos problémák hatékony kezelésére.
Eperjeske Község Önkormányzata a projektbe vont 108 fő célcsoporttag közül 24 fő és családja (összesen 54 fő) szociális bérlakásokban történő elhelyezéséről gondoskodott. A projekt társpályázata (ERFA) keretében Csillag szolgáltatóház és Csillagpont közösségi házak és 6 db szociális bérlakás került kialakításra. A lakásmobilizációval érintett családok beilleszkedését jelen projekt keretében megvalósuló szolgáltatások segítették.
A projekt eredményeként a résztvevők képessé váltak a közösségi élet működtetésére, illetve megteremtődött a felzárkózás esélye minden olyan személy számára, aki részese kívánt lenni a változásoknak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Egyéb pályázatok
2021.08.09: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés:

eszközbeszerzés


 

.

Aktuális időjárás: Felhőkép

 

vilaghelyzete.com

Stats

vonatközlekedés


EPERJESKE Község Önkormányzat; 4646 Eperjeske Szabadság tér 1.; Telefon:+36(45)630-476; Hivatal mobil: +36202104084; E-mail: @gmail.com